Tuesday, June 10, 2014

Empat Sebab Isteri Patut Tahu Mengenai Deklarasi Harta Sepencarian

Ku sangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari...

Deklarasi Harta Sepencarian adalah senjata sulit isteri, terutama apabila diceraikan dan dimadukan...


Deklarasi Harta Sepencarian
Harta Sepencarian
Adakah seorang isteri itu tahu apa itu Deklarasi Harta Sepencarian dan mengapa beliau patut tahu?

Deklarasi Harta Sepencarian adalah perjanjian antara suami-isteri bagi suami menyerahkan sebahagian atau semua harta yang ditentukan kepada isterinya.

Deklarasi ini dibuat semasa pasangan itu sedang bahagia dan bukan ketika sedang menghadapi krisis rumah tangga.

Sebagai contoh, semasa bahagia, suami bersetuju menyerahkan hakmilik rumah itu sebanyak 50% kepada isterinya melalui Deklarasi Harta Sepencarian.

Sekiranya suami-isteri tidak membuat Deklarasi Harta Sepencarian, dan apabila berlaku kematian, penceraian dan berpoligami, maka tuntutan harta sepencarian oleh isteri terpaksa dibuat melalui proses Mahkamah. Tentu ia melibatkan kos yang tinggi dan memakan masa.

Lagi pun tuntutan itu belum tentu berjaya. Sekiranya berjaya, mungkin Mahkamah memutuskan pembahagian tidak seperti yang dituntut oleh isteri. Isteri tentu kecewa.

Ada EMPAT situasi isteri patut tahu mengenai kepentingan Deklarasi Harta Sepencarian.

1. Kematian Suami

Harta sepencarian bukan harta pusaka kerana ia diberikan oleh suami kepada isteri semasa hidupnya. Dengan Deklarasi Harta Sepencarian, isteri bukan sahaja mendapat harta sepencarian tetapi juga harta pusaka suami.

Sebagai contoh, dengan Deklarasi Harta Sepencarian isteri akan mendapat sebuah rumah, dan di bawah Hukum Faraid akan mendapat lagi 1/8 harta pusaka daripada baki harta arwah suami. Tanpa Deklarasi Harta Sepencarian, isteri akan mendapat 1/8 daripada jumlah harta arwah suami.

  
2. Penceraian

Setelah berlaku penceraian, isteri tidak mendapat hak di bawah hukum faraid kerana beliau bukan lagi waris secara perkahwinan.


Sekiranya isteri hendak harta sepencarian maka ia hendaklah dituntut di Mahkamah, yang belum tentu menang.


Dengan adanya Deklarasi Harta Sepencarian yang dibuat sebelum bercerai, harta sepencarian isteri telah terjamin walaupun sudah bercerai. Cantik kan? 


3. Sebelum Suami Berpoligami  

Apabila suami berkahwin dua atau lebih, isteri pertama mungkin gagal hendak membuat Deklarasi Harta Sepencarian terhadap sesuatu harta kerana isteri-isteri lain biasanya enggan menandatangi dokumen di atas. (Nota: persetujuan semua isteri diperlukan apabila suami hendak mengistiharkan harta sepencarian kepada mana-mana isteri).

Oleh itu, sebelum suami berpoligami, disyorkan pasangan (isteri maksud saya) itu membuat Deklarasi Harta Sepencarian. Isteri-isteri lain tidak dapat menghalang pemilikan harta sepencarian isteri pertama kerana Deklarasi Harta Sepencarian itu telah ditandatangani sebelum berpoligami.


4.Tidak Mempunyai Anak

Sekiranya pasangan suami-isteri tidak mempunyai anak dan suami meninggal dunia, maka hak isteri adalah 1/4, maka baki 3/4 akan difaraidkan kepada ibu-bapa dan adik-beradik arwah suaminya.

Dengan adanya Deklarasi Harta Sepencarian, isteri bukan sahaja mendapat bahagian harta yang dinyatakan dalam dokumen tersebut, bahkan mendapat hak 1/4 ke atas harta pusaka lain suaminya. Ok kan?

Kesimpulan

Deklarasi Harta Sepencarian adalah senjata atau langkah preventif isteri bagi mengelakkan proses tuntutan harta sepencarian di Mahkamah yang belum tentu berjaya. 

Deklarasi Harta Sepencarian adalah cara yang berkesan bagi menjamin sesorang isteri mendapat hak pemilikan ke atas harta yang diperolehi semasa tempoh perkahwinan dan membesarkan anak-anak. Ini juga satu cara menjaga hak isteri yang sama-sama bersusah payah mencari harta dan membangunkan keluarga. 

Sediakan payung sebelum hujan...

Mengapa as-Salihin Trustee Bhd?

as-Salihin Trustee Berhad adalah sebuah syarikat amanah Islam yang menyediakan dokumen Deklarasi Harta Sepencarian di samping khidmat pewasiatan, Pri Hibah, Amanah Wasiat, Amanah Hayat dan pentadbiran harta pusaka. 

Syarikat ini telah berada di pasaran lebih 10 tahun dan tuan/puan tentu mahu syarikat yang teguh dan boleh dipercayai.

Sekiranya anda ingin membuat Deklarasi Harta Sepencarian sila hubungi saya, iaitu:

tuntutan harta sepencarian
Perancang Harta Islam Kanan


Abd Rahaman Rasid
Perancang Harta Islam

as-Salihin Trustee Bhd
Phon: 013 366 1242

Email: abdrahaman@gmail.com
https://www.facebook.com/hartasepencarian/

Thursday, May 8, 2014

Harta Sepencarian Bukannya Harta Pusaka

Harta sepencarian dan harta pusaka adalah dua jenis harta yang berbeza. Berikut adalah perbezaan atau persamaannya:

Definasi

Harta sepencarian distilahkan harta yang dipegang

Saturday, February 1, 2014

Kesah Benar Mengenai Harta Sepencarian

harta sepencarian
Apa itu Harta Sepencarian dan Perjanjian Harta Sepencarian?

Setelah empat tahun dengan as-Salihin Trustee Bhd saya ingin berkongsi pengalaman bagaimana orang menghubungi saya bagi membantu mereka mengenai keperluan Perjanjian Harta Sepencarian dan seterusnya membantu mereka membuat Perjanjian Harta Sepencarian.

Elok diterangkan konsep harta sepencarian dahulu. Harta sepencarian adalah harta yang dimiliki oleh salah seorang pasangan atau pasangan itu semasa mereka menjadi suami isteri. Ini bermakna tiada harta sepencarian baru selepas mereka bercerai atau salah seorang itu meninggal dunia. Harta sepencarian boleh distiharkan suka sama suka semasa pasangan itu masih menjadi suami-isteri dan dalam konteks as-Salihin Trustee ia dibuat melalui Perjanjian Harta Sepencarian.

Harta sepencarian boleh juga dibuat melalui pengistiharan atau keputusan mahkamah apabila pasangan itu gagal menyelsesaikan secara persefahaman bersama. Biasanya ia berlaku selepas penceraian atau suami bermadu.

Di as-Salihin Trustee Bhd, Perjanjian Harta Sepencarian adalah satu perjanjian di antara suami dan isteri di mana mereka bersetuju terhadap pembahagian harta dengan peratus tertentu kepada pasangan. Biasanya, suami menawarkan sejumlah harta dan isteri menerima harta tersebut dan mereka menandatangani dokumen tersebut dengan dua saksi dan disetemkan.

Sekiranya suami berkahwin dua atau lebih, maka semua isteri kena bersetuju dengan cadangan suami hendak membahagikan harta sepencarian kepada mana-mana isteri. Ini bermakna, as-Salihin Trustee Bhd tidak membantu menyediakan dokumen Perjanjian Harta Sepencarian tanpa kebenaran semua isteri.

Pengalaman Membuat Perjanjian Harta Sepencarian

Artikel ini memaparkan pengalaman penulis semasa berurus dengan pelanggan yang mahu membuat Perjanjian Harta Sepencarian dengan as-Salihin Trustee Bhd. Semua nama dan tempat telah ditukar bagi menjaga kerahsiaan.

Kesah Pertama

Kesah pasangan yang akan bercerai dan hendak membahagi harta kepada isterinya...

Seorang jejaka bernama Harun menghubungi secara telefon mengenai harta sepencarian. Setelah berbincang, jejaka itu bersetuju berjumpa saya di Mid Valley.

Harun menerangkan beliau datang bagi pihak kakaknya, Aminah. Aminah sudah bersuami tetapi belum mempunyai anak walaupun telah lima tahun berkahwin. Aminah bekerja swasta, manakala suaminya Ahmad adalah kakitangan Kerajaan. Mereka tidak mempunyai anak.

Pasangan ini dijangka akan bercerai tidak lama lagi. Sebab penceraian tidak perlu saya tahu. Mereka mempunyai sebuah rumah teres dua tingkat yang harga pasarannya mungkin mencecah RM800,000 kerana kedudukannya di Lembah Kelang. Rumah dan pinjaman rumah ini adalah atas nama suami Aminah.

Aminah mahu rumah tersebut dan suaminya bersetuju membahagikan rumah itu.

Ibu-bapa Ahmad, suami Aminah sudah menghidu akan penceraian ini. Mertua Aminah sudah mula bercakap fasal rumah teres itu supaya tidak terlepas kepada Aminah.

Ada beberapa alternatif bagaimana Aminah boleh memperolehi rumah tersebut. Wasiat didapati tidak relevan kerana pasangan ini bukan lagi waris selepas penceraian nanti. Hibah juga tidak boleh, kerana rumah itu masih dalam pembiayaan Kerajaan walaupun ia dilindungi takaful.

Jadi cara yang sesuai ialah menggunakan kaedah Harta Sepencarian. Melalui kaedah harta sepencarian, pasangan ini akan menandatangi Perjanjian Harta Sepencarian di mana suaminya bersetuju membahagi 100% rumah itu kepada isterinya, dan isterinya bersetuju menerima. Perjanjian akan disaksikan oleh dua wakil as-Salihin Trustee Bhd.

Kebaikan Perjanjian Harta Sepencarian ialah ia tidak tertakluk samada rumah itu sedang dibiayai oleh sebarang pinjaman atau tiada hutang.

Setelah tiba masanya, pasangan itu datang ke as-Salihin Trustee Bhd bagi menandatangani Perjanjian Harta Sepencarian. Maka pada tarikh dan masa menandatangani Perjanjian itu, maka sahlah secara perundangan itu telah menjadi harta sepencarian sepenuhnya milik Aminah.

Kesimpulan: Isteri hendaklah mengambil iktibar daripada kes di atas. Buatlah Perjanjian Harta Sepencarian sebelum suami menikah lagi, bercerai atau meninggal dunia.

Jika ada pasangan yang mahu mendapat maklumat lanjut mengenai konsep harta sepencarian, sila hubungi saya seperti berikut:

harta sepencarian
Abd Rahaman Rasid


Abd Rahaman Rasid
Perancang Harta
as-Salihin Trustee Bhd
Tel: 013 366 1242
Email: abdrahaman@gmail.com

Kesah Kedua

Suami berkahwin lagi...

Seorang berjaka bernama Abu, seorang yang berjawatan penting dalam sektor swasta menghubungi saya bagi membuat deklarasi harta sepencarian dengan isteri terhadap sebuah dua tingkat di Damansara Utama.

Beliau telah memahami dari tulisan dalam blog saya iaitu hibah tidak boleh digunapakai kerana harta ini masih di bawah pinjaman bank.

Rumah dua tingkat ini atas nama Abu dan dibiayai pinjaman bank.

Beliau telah mendirikan rumah tahun kira 15 tahun dahulu dan mempunyai beberapa anak. Baru-baru ini beliau telah berkahwin secara sah dengan seorang penduduk tetap Indonesia yang bekerja di negara ini. Nama isteri kedua ini ialah Nirwani.

Abu mempunyai sebuah rumah dua tingkat yang dibeli kira-kira 10 tahun dahulu. Di rumah inilah beliau tinggal dengan keluarga isteri pertama sehingga ke hari ini. Isteri kedua beliau berkerja di sebuah farmasi tinggal di sebuah apartment yang disewa.

Beliau mahu memberi rumah dua tingkat di atas kepada isteri pertamanya. Maka beliau berjumpa dengan saya mengenai cara membuat deklarasi harta sepencarian rumah di atas. Saya menerangkan iaitu oleh kerana beliau telah berkahwin dua, maka isteri kedua itu perlu memberi persetujuan memberikan rumah di atas kepada isteri pertama. Sekiranya isteri kedua tidak bersetuju, maka deklarasi harta sepencarian tidak boleh dilaksanakan.

Abu memberitahu saya yang isteri keduanya telah bersetuju dengan rancangan di atas kerana Abu telah berjanji akan membeli  sebuah lagi kediaman untuk isteri barunya itu.

Saya memaklumkan cara membuat deklarasi harta sepencarian dengan as-Salihin Trustee Bhd adalah seperti berikut:

(1) Mengemukakan salinan geran atau dokumen pengenalan bagi rumah dua tingkat di atas.
(2) Salinan surat nikah bagi kedua-dua isteri beliau itu.
(3) Salinan kad pengenalan/pasport isteri-isteri
(4) Kedua-dua isteri dan suami bersetuju menangani Perjanjian Harta Sepencarian

Bagaimanapun, Abu meminta urusan menandatangani Perjanjian di atas dibuat secara berasingan dengan setiap isterinya (takut berlaga angin kot!).

Kesimpulan: Isteri hendaklah mengambil iktibar daripada kes di atas. Buatlah Perjanjian Harta Sepencarian sebelum suami menikah lagi, bercerai atau meninggal dunia.

Kesah Ketiga

Ada juga isteri yang tak mahukan harta sepencarian...

Agak pelik tetapi benar iaitu ada isteri yang tidak mahu sesuatu harta itu sebagai harta sepencarian walaupun ia mahu diberikan oleh suaminya.

Seorang suami bernama Salih bekerja di sebuah syarikat Kerajaan yang ternama. Isterinya ialah seorang pensyarah universiti. Anak ada lima orang dan tiga daripadanya sudah bekerja. Pasangan ini ada mempunyai 6-7 buat apartment dan sebuah rumah dua tingkat yang mereka duduki sekarang. Kebanyakan harta adalah atas nama suami.

Setelah berbincang dengan Salih, beliau mahu membuat wasiat dan mewasiatkan harta-harta kepada anak-anaknya, manakala rumah dua tingkat yang mereka tinggal sekarang dicadangkan diberikan kepada isteri sebagai harta sepencarian. Wasiat juga boleh dibuat bagi memberikan rumah itu kepada isterinya itu.

Salih bersetuju yang rumah itu diberikan sebagai harta sepencarian dan tidak berbentuk wasiat. Rumah itu mempunyai nilai sentimental yang tinggi kerana rumah itulah pasangan itu membangun keluarga dan kebanyakan anak mereka pun berjaya dalam bidang pendidikan dan kerjaya.

Saya menerangkan perjanjian harta sepencarian bagi membolehkan isteri mendapat 50% atau 100% daripada rumah itu walaupun selepas suami meninggal dunia. Sekiranya tidak dibuat Perjanjian Harta Sepencarian dan suami meninggal. maka bahagian isteri mengikut Hukum Faraid hanyalah 1/8 sahaja.

Sekiranya dibuat wasiat dan suami hendak membahagi 100% rumah itu kepada isterinya, tetapi wasiat ini kena mendapat persetujuan semua waris selepas kematian suami. Sekiranya ada tentangan waris, isteri hanya mendapat 1/8 daripada jumlah harta.

Cadangan wasiat dan harta sepencarian kemudiannya telah dibincangkan Salih dengan isterinya.

Setelah berbincang dengan isteri, isteri tidak mahu suaminya membuat Perjanjian Harta Sepencarian, sebaliknya isteri berpendapat memadailah dinyatakan dalam Wasiat sahaja. Ada kemungkinan isteri percaya bahawa semua waris akan mematuhi wasiat suaminya itu, atau isteri tidak kesah akan pemilikan harta pada masa depannya.

Kesimpulan: Isteri hendaklah mengambil iktibar daripada kes di atas. Buatlah Perjanjian Harta Sepencarian sebelum suami menikah lagi, bercerai atau meninggal dunia.

Kesah Keempat

Isteri pertama kempunan hendak membuat perjanjian harta sepencarian...

Satu hari seorang wanita menalifon saya yang beliau mahu membuat perjanjian harta sepencarian. Saya percaya beliau telah memahami cara-cara membuat Perjanjian Harta Sepencarian dengan as-Salihin Trustee Bhd.

Wanita itu memaklumkan yang suaminya baru setahun berkahwin baru dan telah bernikah di Thailand dan sehingga ke hari ini pernikahan itu belum berdaftar di Malaysia. Isteri tua itu yang beliau telah menyemak dengan pejabat ugama dan sah pernikahan tersebut belum didaftarkan.

Isteri tua ini tahu iaitu as-Salihin berkehendakkan surah nikah yang berdaftar di Malaysia bagi membolehkan mana-mana isteri mendapat hak mereka seperti di dalam Perjanjian Harta Sepencarian. Perjanjian ini biasanya akan ditandatangani oleh semua isteri dengan suami mereka.

Isteri tua mahu Perjanjian Harta Sepencarian ditandatangani oleh beliau dan suaminya di mana suami bersetuju menyerahkan 100% hak milik rumah itu kepada isteri tuanya itu.

Oleh kerana perkahwinan kedua belum didaftarkan di Malaysia bukan bermakna isteri kedua itu tidak layak mendapat hak harta sepencencarian. Sebagai isteri mereka tetap layak dari segi syariah, tetapi dari segi pentadbiran isteri kedua ini sukar mendapat haknya kerana pernikahan itu belum berdaftar di Malaysia.

Setelah pernikahan kedua itu berdaftar di Malaysia, maka akhirnya isteri kedua berhak ke atas harta suami sebagai harta sepencarian.

Bagi kes di atas, as-Salihin tidak dapat menerima permohonan membuat Perjanjian Harta Sepencarian antara suami dengan isteri tua itu kerana suami itu sudah mempunyai isteri kedua tetapi tidak boleh menandatangani (dengan andaian isteri kedua bersetuju menandatangani Perjanjian ini) atas sebab teknikal.

Isteri tua juga mahu membuat Perjanjian dengan alasan harta di atas dibeli sebelum suaminya berkahwin lagi satu. Bagaimanapun, alasan ini tidak relevan kerana semua isteri berhak menuntut harta sepencarian atas faktor sumbangan lain seperti memberi kasih sayang dan menjaga makan minum suami dan anak-anak.

Kesimpulan: Isteri hendaklah mengambil iktibar daripada kes di atas. Buatlah Perjanjian Harta Sepencarian sebelum suami menikah lagi, bercerai atau meninggal dunia.

Kesah Kelima

Sikap ibu-bapa mertua pun menyebabkan mereka membuat Perjanjian Harta Sepencarian

Ada satu pasangan muda yang agak kaya membuat Deklarasi Harta Sepencarian kerana tidak sukakan sikap ibu-bapa mertua mereka.

Begini kesahnya...

Si Ahmad telah berkahwin dengan si Minah. Mereka berumur dalam lingkungan umur 30-40 an dan mempunyai dua anak di bawah umur antara 3-4 tahun. Pasangan ini pernah berkahwin sebelumnya dan masing ada seorang anak dari perkahwinan sebelumnya. Pasangan ini sedang menjalankan perniagaan, dan perniagaan mereka amat maju.

Daripada perbincangan, ketahuilah saya ibu-bapa mertua perempuan muda ini tidak merestui perkahwinan mereka, dan tidak pula saya mencari sebabnya.

Hobi pasangan ini adalah bermotor besar dan mereka bimbang apa-apa terjadi kepada mereka terhadap masa depan anak-anak dan harta mereka yang agak banyak. Oleh kerana perempuan muda ini tidak sukakan sikap ibu-bapa mertua ini, pasangan ini mahu tidak ada sebarang harta bernilai mereka terlepas kepada kedua ibu bapa mertua sekiranya mereka meninggal dunia.

Jadi antara langkah sesuai ialah memindahkan harta-harta sebanyak mungkin  yang atas nama suami (ibu-bapa mertua isterinya itu) kepada isterinya semasa hidup. Antara cara termudah ialah membuat Perjanjian Harta Sepencarian di mana suami bersetuju menyerahkan 100% harta milik suami kepada isterinya itu.

Sungguhpun tidak semua harta boleh dibuat perjanjian harta sepencarian, sekurangnya banyak properti yang mahal tidak akan menjadi harta pusaka di mana ibu-bapa suami itu ada hak ke atasnya.

Harta sepencarian terkeluar daripada Hukum Faraid kerana ia adalah pemberian semasa hidup walaupun harta itu masih atas nama suaminya itu.

Kesimpulan: Perjanjian Harta Sepencarian boleh mengelakkan perebutan harta pusaka di masa hadapan kerana pembahagian harta telah dibuat semasa pasangan itu masih hidup.Kesah Keenam

Harta sepencarian merangkumi harta yang diperolehi sebelum perkahwinan....

Seorang rumah mesej kepada saya, begini bunyinya:

"Saya telah berkahwin dengan suami saya pada 2004. Sebelum kami bernikah, suami saya telah pun membeli sebuah rumah pada 2000. Soalan saya ialah adakah saya berhak menuntut harta itu sebagai harta sepencarian?"

Jawapan: Ya, isteri ini layak menuntutnya sebagai harta sepencarian kerana secara definisi, harta sepencarian ialah harta yang dimiliki semasa pasangan itu menjadi suami-isteri.

Sudah tentulah isteri itu telah memberi sumbangan kewangan atau bukan kewangan semasa rumah itu didiami oleh pasangan itu. Sumbangan kewangan mungkin berbentuk renovasi dan penjagaan rumah. Sumbangan bukan kewangan adalah berbentuk penjagaan anak di rumah itu, memelihara hubungan baik dengan suami dan sebagainya.

Hubungi saya, selaku konsultan as-Salihin Trustee Bhd bagi temujanji untuk membuat Deklarasi/Perjanjian Harta Sepencarian:

kesah benar harta sepencarian
Abd Rahaman RasidAbd Rahaman Rasid
Perancang Harta
as-Salihin Trustee Bhd
Tel: 013 366 1242
Email: abdrahaman@gmail.comFriday, September 20, 2013

Harta Sepencarian Melindungi Masa Depan Isteri

perjanjian harta sepencarian
Hak Isteri Terhadap Harta Sepencarian
Anda seorang isteri atau bakal menjadi isteri? 


Adakah anda setuju yang hari tidak sentiasa panas?


Jadi, anda wajib baca artikel ini. 


Adakah anda tahu apa itu harta sepencarian dan mengapa anda patut tahu?


Harta sepencarian adalah pengertian yang mudah adalah harta bersama. Ia dimiliki oleh pasangan suami-isteri semasa tempoh perkahwinan mereka walaupun harta itu atas nama isteri atau nama suami atau nama kedua-duanya.

Harta sepencarian selalunya merujuk kepada rumah kediaman dan sebarang harta yang bernilai tinggi.

Suami atau isteri mempunyai hak ke atas harta yang dimiliki semasa tempoh perkahwinan kerana masing-masing ada sumbangan kewangan atau bukan kewangan ke atas harta bersama atau harta sepencarian itu.

Sebagai contoh sebuah bungalow walaupun ia di atas nama suami tetapi isteri ada hak. Isteri mungkin memberi wang pendahuluan membeli rumah, membuat ubahsuai rumah, membaiki kerosakan rumah.

Sekiranya isteri tidak bekerja dan semua perbelanjaan rumah ditanggung oleh suami, isteri tetap ada hak ke atas harta bersama itu. 

Hak isteri ke atas harta adalah berasas kepada sumbangan bukan kewangan. Ini termasuk sumbangan melayani suami iaitu makan-minum, mencuci pakaian, mengembirakan suami selepas penat bekerja, mengemas dan menjaga rumah semasa suami bekerja dan membesar dan mendidik anak di rumah. 

Pemilikan harta sepencarian oleh isteri boleh diberi semasa pasangan suami-isteri sedang bahagia atau melalui proses mahkamah. 

Semasa pasangan sedang bahagia, suami boleh memberi sebahagian daipada harta itu kepada isterinya melalui Deklarasi Harta Sepencarian.


Cara mudah memperolehi harta sepencarian ialah pasangan membuat Deklarasi atau Perjanjian Harta Sepencarian semasa pasangan masih bahagia. Pasangan dengan sukarela menyerahkan secara sukarela sebahagian harta kepada pasangan masing-masing.

Sebagai contoh, suami bersetuju menyerahkan hakmilik rumah itu sebanyak 50% kepada isterinya melalui Deklarasi Harta Sepencarian.

Sekiranya Deklarasi Harta Sepencarian tidak dibuat, maka pasangan ada pilihan membuat tuntutan harta sepencarian melalui proses mahkamah. Bagaimanapun, si penuntut (biasanya isteri) membuktikan wujudnya harta itu dan jumlah jumlah sumbangan (peratus)nya ke atas harta itu. Ini bagi membolehkan Mahkamah Syariah memutuskan hak harta sepencarian isteri tadi. 

Proses tuntutan melalui mahkamah bukannya cara mudah. Ia melibatkan kos melantik peguam dan bukti harta dan sumbangan isteri yang menuntut itu.


harta sepencarian
Ada empat keadaan di mana isteri perlu mengetahui mengenai hak mereka ke atas harta bersama (harta sepencarian)
  

1. Kematian Suami

Sekiranya suami meninggal dunia, hak isteri di bawah hukum faraid adalah 1/8 daripada harta suami dan baki 7/8 akan dibahagikan kepada waris yang biasanya ibu-bapa dan anak-anak. 

Satu cara isteri hendak mendapat lebih daripada 1/8 ialah melalui Deklarasi Harta Sepencarian atau tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Tetapi, isteri belum tentu berjaya di atas tuntutan itu.

  
2. Penceraian

Apabila bila berlaku penceraian, biasanya isteri tidak mendapat hak di bawah hukum faraid kerana tidak ada ikatan perkahwinan.

Sekiranya bekas suami hidup, hak mendapat harta sepencarian adalah melalui proses mahkamah yang belum tentu dapatnya.

Sekiranya mereka ada menandatangani Deklarasi Harta Sepencarian, ia telah menyelamatkan hak harta isteri selepas penceraian itu.


3. Suami Berpoligami  

Apabila suami berkahwin dua, isteri pertama mungkin tersisih bagi mendapat harta sepencarian. Isteri pertama mungkin menyesal tidak membuat Deklarasi Harta Sepencarian sebelum suami berkahwin dua. Ini kerana cubaan membuat Deklarasi Harta Sepencarian selepas suami berkahwin dua memerlukan persetujuan isteri kedua juga.

Oleh itu, isteri pertama terpaksa membawa kes tuntutan harta sepencarian ke mahkamah. 


4.Tidak Mempunyai Anak

Sekiranya pasangan suami-isteri tidak mempunyai anak dan suami meninggal dunia, hak isteri adalah 1/8, maka baki 7/8 akan difaraidkan kepada adik-beradik arwah suaminya.

Sekiranya pasangan itu tidak mahu harta jatuh ke tangan orang lain, maka suami-isteri itu harus membuat Deklarasi Harta Sepencarian. Ini bagi membolehkan isteri mendapatkan sejumlah harta yang dikehendaki, terutama rumah kediaman apabila suami meninggal dunia.


Kesimpulan

Perjanjian atau Deklarasi harta sepencarian adalah cara yang berkesan bagi menjamin isteri mendapat hak pemilikan ke atas harta yang diperolehi semasa tempoh perkahwinan. Ini juga satu cara menjaga hak isteri yang sama-sama bersusah payah mencari harta dan membangunkan keluarga.

as-Salihin Trustee Berhad adalah sebuah syarikat amanah yang menyediakan dokumen Perjanjian Harta Sepencarian di samping perkhidmatan pewasiatan, Pri Hibah, Amanah Wasiat, Amanah Hayat dan pentadbiran harta pusaka.

Sekiranya anda ingin membuat Perjanjian Harta Sepencarian sila hubungi saya, iaitu:tuntutan harta sepencarian

Abd Rahaman Rasid
Perancang Harta Kanan
as-Salihin Trustee Bhd
013 366 1242
abdrahaman@gmail.com

Thursday, July 18, 2013

Deklarasi Harta Sepencarian Menyelamatkan Puan Ani

Deklarasi Harta Sepencarian
Saya ada terima panggilan dari seorang suri rumah (saya namakan Puan Ani) bagi mendapatkan nasehat macam-mana rumah teres mereka tidak direbut oleh keluarga suami,  andainya suami meninggal.

Suami Puan Ani seorang polis dan akan bertukar ke Lahad Datu tidak lama lagi. Berikutan kesan pencerobohan di Lahad Datu baru-baru ini,

Puan Ani bimbang akan keselamatan suaminya terutama takut terkorban akan angkara pengganas Sulu yang masih banyak. Puan Ani juga bimbang masa depan diri dan anak tunggalnya sekiranya kejadian yang tidak diingini menimpa suaminya itu.

Keluarga Puan Ani

Puan Ani dan suami dalam lingkungan umur 30-an dan mempunyai seorang anak perempuan berumur 5 tahun. Puan Ani seorang pegawai syarikat swasta manakala suaminya seorang anggota polis di Rembau.

Suaminya sekarang menjalani latihan di Bukit Aman sebelum ditukarkan ke Lahad Datu tidak lama lagi.

Rumah Teres Dua Tingkat

Mereka menduduki sebuah rumah teres dua tingkat di Rembau yang dibiayai oleh pinjaman bank. Semasa membeli rumah itu beberapa tahun lepas ia berharga RM300,000. Dalam geran, rumah itu mempunyai nama suami isteri. Ini bermakna bahagian Puan Ani dan suami adalah masing 50%.

Rumah ini dibiayai oleh pinjaman bank atas nama suami.

Selain itu, suami juga mempunyai simpanan bank, saham dalam Koperasi Polis, pelaburan ASB dan sekeping tanah pusakan di kampung.

Apa yang Puan Ani dukacita?

Baru-baru ini Puan Ani agak risau kerana ada seorang adik lelaki suami telah menyakitkan hati Puan Ani iaitu jika apa-apa terjadi kepada suaminya, maka keluarga sebelah suami akan menuntut harta suami Ani memandangkan Puan Ani hanya ada anak perempuan sahaja.

Mengikut Hukum Faraid, adik-beradik suami Puan Ani mempunyai hak ke atas harta itu kerana Puan Ani dan suami tidak mempunyai anak lelaki.

Puan Ani tak kesah sekiranya harta-harta suami akan direbut oleh keluarga sebelah suami asalkan rumah teres yang dua tingkat ini tidak dituntut oleh mereka. Ini kerana Puan Ani telah mengeluarkan duit pendahuluan rumah dan setiap bulan menggunakan duitnya bagi menjelaskan ansuran pinjaman.

Apakah Penyelesaiannya?

Puan Ani telah terjumpa blog saya dalam internet semasa mencari topik "harta sepencarian" dan menghubungi saya berdasarkan nombor telefon dalam blog itu. Beliau memerlukan nasehat saya.

Alamat web blog saya ialah: www.harta-sepencarian.com

Saya menjelaskan ada dua kaedah yang paling selamat bagi mempastikan rumah teres itu akan berada di tangan Puan Ani iaitu Deklarasi Hibah dan Deklarasi Harta Sepencarian.

Saya menjelaskan Deklarasi Hibah tidak boleh digunakan dalam konteks as-Salihin Trustee Bhd kerana syarikat ini mahukan pemilikan penuh oleh pemilik. Properti itu masih dibiayai oleh bank dan ia dianggap bukan pemilikan penuh. Risiko yang paling besar sekiranya pemilik gagal menjelaskan pinjaman.

Pilihan kedua ialah menandatangani Deklarasi Harta Sepencarian dengan suami. Ia langkah yang praktikal dan berkesan.

Harta Sepencarian as-Salihin Trustee Bhd
Deklarasi Harta Sepencarian

Apabila Puan Ani dan menandatangani dokumen yang dipanggil Deklarasi Harta Sepencarian maka pada tarikh perjanjian itu suami Puan Ani bersetuju menyerahkan hak 50% bahagian rumah itu kepada Puan Ani.

Setelah dokumen itu distampkan ia menjadi dokumen yang sah di sisi undang-undang Syariah. Dokumen asal akan disimpan dengan as-Salihin Trustee Bhd, manakalan salinannya akan dipegang oleh Puan Ani dan suaminya.

Jadi apabila suaminya meninggal dan melalui pindah milik, rumah itu akan menjadi milikan penuh Puan Ani.

Keluarga suami Puan Ani tidak dapat menuntut rumah itu kerana ia adalah pemberian suami Puan Ani semasa hidup dan bukan diistilahkan sebagai harta pusaka.

Puan Ani berpuas hati

Puan Ani berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan dan bersetuju membuat Deklarasi Harta Sepencarian selepas berbincang dengan suami nanti.

Mereka akan mengemukakan dokumen salinan geran tanah rumah itu, salinan Sijil Nikah dan salinan kad Pengenalan bagi membolehkan as-Salihin menyediakan deraf Deklrasi Harta Sepencarian sebelum menandatanganinya.

Untuk membantu menyediakan Deklarasi Harta Sepencarian hubungi saya:

Deklarasi harta sepencarian
Abd Rahaman Rasid
Perancang Harta Kanan
as-Salihin Trustee Bhd
Telefon: 013 366 1242
Email: abdrahaman@gmail.com

Sunday, January 1, 2012

Takutkan Anak, Buat Harta Sepencarian

Harta sepencarian bukannya harta pusaka

Isu harta sepencarian biasanya dikaitkan dengan pasangan suami isteri di mana si-isteri bimbang yang harta suami akan beralih ke tahan orang lain apabila berlaku penceraian, suami kahwin dua atau meninggal dunia.

Tetapi ada juga kes deklarasi harta sepencarian dibuat oleh emak kerana takutkan anaknya yang tamakkan harta bapanya dan kemudian menyisihkan emaknya. Ikutilah ceritanya.

Sepasang suami isteri yang bernama Ahmad dan Aminah adalah berumur dalam lingkungan 50-an mempunyai seorang anak lelaki, Ali, yang sudah berkahwin dan mempunyai sepasang anak. Pasangan suami isteri ini hanya mempunyai sebuah rumah banglo di Damansara yang dianggarkan bernilai RM3 juta. Banglo ini atas nama suami dan ada mempunyai baki hutang RM500,000.

Manakala anaknya ini seorang graduan dari Amerika Syarikat, bekerja dengan sebuah firma dan menyewa sebuah kondo yang berdekatan dengan Damansara.

Anak tunggal lelaki itu seorang yang panas baran dan bersikap kurang ajar kepada kedua ibu-bapanya. Anaknya itu tidak lagi menghormati kedua ibu-bapanya. Emaknya selalu ditengking dan dimarahinya.

Si ibu, Aminah amat risau akan masa depannya sekiranya suaminya meninggal dunia dahulu. Si-ibu bimbang dia akan dihalau dari banglo itu dan tidak mempunyai tinggal lain.

Si-ibu faham mengikut Hukum Faraid haknya hanyalah 1/8 daripada jumlah harta dan baki 7/8 akan menjadi milik anaknya itu. Jadi sudah tentu anaknya boleh menghalau ibunya keluar daripada banglo mewah itu. Atau pun sekira dijual hak ibu dianggarkan RM400,000 sahaja (1/7 daripada RM3 juta).

Si-ibu mendapat tahu, sekiranya pasangan suami isteri membuat deklarasi harta sepencarian ia dapat menghindarkan masalah risauan si-ibu tadi. Si-ibu yakin yang suaminya akan bersetuju dengan cadangan membuat deklarasi harta sepencarian kerana masalah yang akan dijangkakan oleh si-ibu sekiranya suami meninggal dunia dahulu.

Di bawah konsep harta sepencarian, suami dan isteri ini akan menandatangani Deklarasi Harta Sepencarian di mana si-suami bersetuju membahagikan sekurang-kurangnya 50% daripada bahagian banglo itu kepada isterinya itu, dan baki 50% adalah milik suaminya itu. Si-ibu tahu sekiranya suaminya meninggal dunia dahulu, hak 50% nya ke atas banglo itu terjamin. Ini disebabkan harta sepencarian adalah pemberian semasa hidup dan ia bukan lagi menjadi harta pusaka.


harta sepencarian dan wasiat
Perancang Harta Islam
Untuk membuat wasiat dan deklarasi harta sepencarian sila hubungi

Abd Rahaman Rasid CFP
Perancang Harta Islam
as-Salihin Trustee Bhd
013 366 1242
abdrahaman@gmail.com

Sunday, June 5, 2011

Kemushkilan Mengenai Harta Sepencarian

Hak Muslim: Pembahagian harta sepencarian
Oleh: Muhamad Isa Abd Ralip.
Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

Soalan

RUMAH tangga saya bahagia selepas berkahwin lebih 15 tahun. Kemusykilan saya ialah apabila mengenai pasangan bergaduh, bercerai atau apabila satu pasangan meninggal dunia, kemudian mereka menuntut harta yang dibeli bersama. Timbul kemusykilan kenapa suami isteri boleh menuntut harta sepencarian, apa beza dengan harta pusaka sedangkan bahagian harta pusaka untuk suami atau isteri sudah ditetapkan melalui sistem faraid. Apa rasionalnya dibenarkan menuntut harta sepencarian dan bagaimana mahkamah syariah membuat keputusan atau mekanisme yang digunakan untuk mengira jumlah nilai harta sepencarian?

Suami Bertuah
Selangor


Jawapan

Harta sepencarian mengikut syarak ditafsirkan sebagai pemerolehan harta sepanjang tempoh perkahwinan sama ada membabitkan harta alih atau tak alih dan pihak yang memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Tuntutan biasanya ditimbulkan oleh isteri atau bekas isteri apabila membabitkan sumbangan mereka sepanjang tempoh perkahwinan sama ada secara tak langsung misalnya urusan menguruskan rumah tangga. Sumbangan secara langsung misalnya isteri mengeluarkan modal terutama dalam bentuk kewangan untuk mendapatkan harta dalam tempoh perkahwinan. Begitu juga jika satu pihak itu meninggal dunia, pasangan akan meminta harta itu dibahagikan dulu sebagai harta sepencarian sebelum diisytihar sebagai harta pusaka.

Kitab At-Turuq al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim al-Juziyyah mengatakan, dalam tuntutan suami isteri membabitkan harta sepencarian, tuntutan hendaklah berdasarkan keterangan pihak yang membuktikan tuntutan itu.

Pemilikan ke atas sesuatu harta bukan berdasarkan kepada nama atas harta itu semata-mata kerana nama tertera belum membuktikan dia pemilik sebenar. Kenyataan itu dibuat dengan maksud adalah satu kezaliman jika hak milik sesuatu harta hanya diambil kira berdasarkan nama atas harta itu semata-mata sedangkan pihak satu lagi mungkin menyumbang cuma namanya tidak dinyatakan ke atas harta berkenaan.

Rasional keharusan pembahagian harta sepencarian menunjukkan pengiktirafan syarak terhadap hak, habuan dan pemilikan pihak berusaha mendapatkan harta itu sepanjang perkahwinan. Hukum harta sepencarian tidak dinyata secara jelas. Cuma pembahagian itu dibuat bersandarkan kemaslahatan pihak atas prinsip keadilan dan hak.

Prosedur pembahagian harta sepencarian juga tidak dinyatakan secara tepat dalam hukum syarak. Merujuk kepada amalan biasa penghakiman di mahkamah syariah, pembahagian harta sepencarian ke atas seorang isteri ditentukan setakat harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan.

Ini termasuk sumbangan isteri menguruskan rumah tangga, menjaga anak, melayan suami, menyebabkan suami merasa kehidupan yang tenang dan dapat menumpukan kerjaya sehingga suami dapat memperoleh harta dalam tempoh perkahwinan mereka. Tuntutan terhadap harta sepencarian bukanlah dihadkan kepada isteri saja, malah suami juga berhak menuntut harta sepencarian daripada isteri.

Seksyen 122 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003 (EUKIS 2003 menetapkan: Mahkamah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama dibahagikan antara mereka atau supaya aset yang diperoleh pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan dibahagikan antara pihak-pihak itu.

Kemudian seksyen 122 (2) menjelaskan, pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), mahkamah hendaklah mengambil perhatian mengenai:

>Takat sumbangan yang dibuat tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset itu,
>Apa-apa yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka,
>Keperluan anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu jika ada.

Tertakluk kepada seksyen 122 (2), mahkamah hendaklah membuat pertimbangan sama banyak. Namun, mahkamah juga boleh memerintahkan supaya aset itu dijual dan hasil jualan dibahagikan sama rata antara kedua pihak sebagaimana dinyatakan dalam seksyen 122 (3).

Untuk menjalankan perintah di bawah Seksyen 122(3) mahkamah hendaklah memberi perhatian terhadap beberapa perkara seperti mana yang diperuntukkan di bawah seksyen 122 (4):

>Takat sumbangan yang dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga,
>Keperluan anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu jika ada.

Tertakluk kepada pertimbangan seksyen 122 (4), mahkamah dengan kuasa yang ada boleh membahagikan aset itu atau hasil jualan mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi walau bagaimanapun, pihak yang memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

Perbezaan harta sepencarian dan faraid adalah faraid pembahagian harta pusaka yang ditetapkan syarak kepada para ahli waris. Ada tiga golongan ahli waris yang melayakkan mereka menerima harta pusaka, pertama, melalui hubungan keturunan, perkahwinan dan juga wala' (hubungan kekeluargaan). Isteri termasuk dalam golongan waris yang layak menerima pusaka melalui hubungan perkahwinan.

Hukum pusaka disyariatkan dalam Islam. Ia telah disahkan serta dinyatakan dalam al-Quran dan sunnah serta ijma' ulama.

Sumber: Persatuan Peguam Syarie Malaysia


Harta Sepencarian
Perancang Harta Islam
Untuk membuat Wasiat dan Deklarasi Harta Sepencarian sila hubungi:

Abd Rahaman Rasid
Agen bertauliah as-Salihin Trustee Bhd
(Kad Autoriti: No.P.H.I 1401432)
Email: abdrahaman@gmail.com
Telefon: 013 366 1242.